MOJTABA90

مقالات درسی

وضعیت جغرافیایی قاره آمریکا

 

جغرافیه اقتصادی قاره ی آمریکا

 

موقعیت جغرافایی و اقتصادی ایالات متحده امر یکا  :

الف : مقدمه .

        ایالات متحده از نقطه نظر طول البلد ها ( نصف النهار ) در نیم کره  ی غربی و از نقطه نظر عرض البلد ها در نیم کره ی شمالی موقعیت دارد . این کشور از طرف شمال به کانادا ، از شرق به اقیانوس اطلس ، از جنوب به خلیج مکزیک و کشور مکزیک و از طرف غرب به اقیانوس آرام محدود است . این کشور با داشتن 9363364 Km2  مساحت، چهارمین کشور وسیع جهان به شمار میآید. ایالات متحده دارای دو ایالت بیرونی مثل آلاسکا واقع در شمال غربی قاره ی امریکا و ها وایی که، مجمع الجزایر است،در اقیانوس کبیر میباشد . ایالات متحده در منطقه ی معتدله واقع شده دارای آب و هوای معتدل میباشد . به همین سبب است که در تمام ماه های سال برای فعالیت های اقتصادی مساعد است . با وجود آنکه ایالات متحده تحت مستعمره ی کشور انگلستان قرار داشت ،با آن هم در بخش صنعت و زراعت پیشرفت های قابل ملاحظه صورت گرفته است . ایالات متحده یکی از کشور های بزرگ سرمایه داری جهان بوده ، در بین ممالک سرمایداری از اعتبار خاصی برخوردار است . اقتصاد این کشور بعد از سال 1945 م. بیشتر افزایش یافته، چند عامل در پیشرفت اقتصاد این کشور  موثر است . در قدم نخست داشتن وسعت زیاد و موقعیت در منطقه ی  معتدله که ،برای زرع تمام محصولات مناطق معتدله مناسب و آماده است ، دوم اینکه اکثریت نفوس امروزه را مردمان اروپایی تشکیل میدهند که به قسم مهاجر وارد این سرزمین شده اند که ،هر کدام آنها در کشور های متمدن زنده گی میکردند در طول سالیان دراز در کشور خود دانش بیشتر در امور کشاورزی ،صنعت فراگرفته و محصول آن را تحویل این قاره ی جدید کرده اند . یکی از موجبات اصلی پیشرفت های سریع امریکا موجودیت غنایم طبیعی است که این مواد مفیده را به مقدار کم به خارج صادر نموده و مقدار زیاد آن به داخل کشور به مصرف میرسد .این است که منابع طبیعی خود را به مواد صنعتی تبدیل کرده و این مواد را به خارج صادر میکند .

    بر علاوه این موضوع در باره ی جغرافیه تاریخی -   سیاسی نیز معلومات به شیوه ی آموزش محور جهت بلند بردن سطح دانش محصلان به آگاهی آنها رسانیده میشود ، که شاگردان در فعالیت های آموزشی و تدریس سهم فعال بگیرند چراکه در اثر تحقیقات که دانشمندان انجام داده اند تدریس به شیوه آموزش محور موثر واقع شده و نتایج خوب را بار می آورد وتوانایی شاگردان را بالا می برد همچنان آنها دانش وسیع را کسب کرده ، افراد فعال در جامعه تقدیم شوند . هدف عمده گذر از شیوه محتوا محور به آموزش محور بوده ، که نتایج موثر و سودمند دارد.

 

ب : عوامل وضعیتی  :

1- زمینه های خاص وضعیت تدریس   :

         این کورس برای محصلان صنف چهارم سمستر هفتم که تعداد شان 35 تن میباشد طراحی شده است و در یک هفته سه لکچر توام با ارائه سمینار ها در صنف درسی آموزش داده میشود و هر ساعت درسی 50 دقیقه میباشد تمام عوامل فزیکی ( گرمی و سردی ) شرایط امنیتی ، شرایط اقتصادی نبود کتابخانه و لابراتوار مجهز و غیره عوامل،بالای محصلان تاثیرات منفی میگذارد .

2- زمینه عمومی وضعیت تدریس  :

        هرکورس آموزشی به منظور رسیدن به یک هدف عملی میگردد کورس آموزشی جغرافیه اقتصادی امریکا نیز بخاطر یک هدف مشخص طراحی شده است و از این کورس رهبری دانشگاه دیپارتمنت توقع دارند که موضوع به صورت درست و همه جانبه به محصلان آموزش داده شود و محصلان با آموزش این کورس از چگونگی وضعیت اقتصادی ، موقعیت ممالک مختلفه این قاره آگاهی حاصل نمایند ومنحیث یک عضو فعال این ممملکت در پیشرفت اقتصاد وطن عزیز ما سهم گیرند تا از این طریق بتواند راه ها و روش های بهتر و خوبتر را در بلند بردن سطح اقتصاد کشور طرح ریزی نموده و آنرا جنبه عملی ببخشند . کورس طوری طراحی شده است که با آموزش آن از روش های که ممالک پیشرفته در قسمت بلند بردن اقتصاد خود نظر به موقعیت آن کشور استفاده نموده و توانسته اند با ارائه نظریه های مفید و سودمند و چگونه گی استفاده از غنایم که طبیعت بدسترس انسان قرار داده تا از آن درجهت بلند بردن سطح حیات خود استفاده نمایند آموخته و آنرا جنبه عملی ببخشند تا آنها بتوانند با دانش و مهارت فراگرفته ی خود در ترقی و تعالی میهن نقش مثبت داشته باشند .

ج نوعیت مضمون  :

        مضمون جغرافیه ی اقتصادی قاره ی امریکا با استفاده از نقشه ها به قسم لکچر به محصلان تقدیم میگردد و محصلان نیز با ارائه سمینار های صنفی در داخل صنف در فعالیت های آموزشی سهم میگیرند . این مضمون از کل به جز ( منشعب شونده ) است . زمینه ی بحث ، مذاکره و مناقشه در تدریس این مضمون وجود دارد . زیرا افغانستان یک کشور عقب مانده و جنگ زده است چگونه ما میتوانیم با این بحران مجادله کنیم از کدام طروق و شیوه ما بتوانیم سطح اقتصاد مملکت را بلند ببریم و چطور ما میتوانیم آنچه که طبیعت بدسترس ما قرار داده به صنعتی ساختن کشور از آن استفاده کنیم پس همین دانش است این همه مهارت ها را به ما میاموزاند .

د خصوصیات شاگردان  :

        محصلان که شامل این کورس هستند از ولایت های مختلف افغانستان میباشند و تفاوت های فردی بین آنها موجود میباشد دارای رسوم و عنعنات متفاوت ، طرز تفکر های مختلف هستند شرایط اقتصادی ، اجتماعی و خانواده گی آنها از همدیگر فرق میکند . هستند محصلانی که صرف بخاطر گرفتن سند شامل این کورس شده اند و بعضی از محصلان هم هستند که دنیای معنوی خود را دوست داشته و بخاطر بلند بردن سطح آگاهی شان زحمت میکنند تا عضو فعال جامعه خود باشند و مصدر خدمت به مردم خود شوند . در این جا مهارت به آموزگار تعلق دارد که تدريس خور را مطابق به سویه محصلان عیار سازد نیاز مندی آنها را درنظر گیرد و از کدام میتود ها استفاده کند تا بتواند درس خود را به وجه احسن تقدیم نماید .

هـ -  خصوصیات معلم   :

در باره خصوصیات یک معلم هرچه بگویم کم است زیرا وظیفه به همان اندازه که مقدس است رسالت آن نیز به همان اندازه مهم است . استاد باید بالای مضمون خود تسلط کامل داشته باشد وبه انواع میتود ها آشنایی داشته باشد وبداند که از کدام میتود ها در تدریس خود استفاده کند تا درس خودرا بهتر تقدیم نماید و روابط نیک با محصلان خود  داشته باشد آموزگار میتوانند کورس خود را مطابق اهداف تعلیم وتربیه طراحی وتقدیم نماید تشخیص این اعوامل در شیوه آموزش محور خیلی با ارزش است زیرا محصلان آنچه را بهتر می آموزند که به آن علاقه داشته اند و در زنده گی آینده خویش از آن استفاده کرده بتواند

تعیین اهداف آموزشی :

هدف از آموزش این موضوع داشتن معلومات در باره موقعیت جغرافیای اقتصادی ایالات متحده است که، به آگاهی محصلان رسانیده میشود وهم آنها می آموزند که اساس اقتصاد این کشور روی کدام تولیدات استوار است وبیشتر مردم این مملکت درکدام بخش ها مصروفیت دارند ، صادرات ، واردات ، غنایم طبیعی ، محصولات صنعتی، مراکز عمده صنعتی ، خطوط  مواصلات ودیگر موضوعات را می توانند در این بخش بیآموزند .

دانش بنیادی  :

         در دانش بنیادی ، دانستن معلومات کلیدی ، واقعیت ها ، اصطلاحات ، مفاهیم وغیره برای استاد و محصل ضروری میباشد تا مفاهیم مربوط موضوع را درک و در حفظ آن سعی نموده نظریات خویش را در مورد دورنمای این کورس ارائه کرده بتوانند تا کورس ارائه شده طرز تفکر محصلان را نسبت به خود و دیگران تغیر دهد .

کاربرد :

        دراین بخش دانستن اینکه از کدام راه های آموزشی میتواند روابط و هماهنگی بین کورس و میتود تدریس را تامین کرده و از کدام مهارت های آموزشی باید کار گرفت که موضوعات را خوبتر و بهتر آموخت و چگونه میتوان آنچه را که از این کورس آموخته اند آنرا برای رسیدن به اهدافی که هریک آنها در نظر دارند در حمل پیاده کنند .

یکپارچه گی  : 

         کورس طوری طراحی گردد که بازنده گی شخصی ، اجتماعی و دورنمای حیات محصلان ارتباط تامین کرده بتواند . تا در جامعه بخاطر وحدت و همبستگی خلقها و موثر واقع گردد .

ابعاد انسانی  :

         در این بخش محصلان درک نمایند که چی چیز را باید بیاموزند و چی چیز را آموخته اند و کدام دانش ها و مهارت ها کمک میکند که آنها با افراد دیگر جامعه در ارتباط باشند و با استفاده از آنچه که آموخته اند میتوانند موانع و مشکلات که در زنده گی شان بوجود میاید راه بیرون رفت آنرا دریابند .

 

توجه و مواظبت  :

          برای محصلان طوری تدریس شود که محصل با دانش که کسب نموده است بتواند در زنده گی شخصی ، فامیلی و جامعه که در آن زنده گی دارد مواظبت کند .

آموختن اینکه چگونه باید آموخت  :

          در این جامعه در مورد فراگیری شیوه های آموزشی مطرح است تا محصلان چگونه باید بیاموزند و در ختم بتوانند یک کورس آموزش محور را طراحی نماید . آموزش میتواند بشکل لکچر ، سمینار ، کار های گروپی مباحثه و مناقشه و سیر های علمی صورت گیرد . بهترین آموزش سهیم کردن فعالیت های گسترده و همه جانبه محصلان و تشریک مساعی همدیگر است .

 

 

 

 تشخیص و تعین ارزیابی ها  :

         ارزیابی ها اشکال مختلف دارد که عموماً به محتوای مضمون ارتباط میگیرد . استاد میتواند بطریقه های مختلف چون از طریق سوال و جواب ، مباحثه و مناقشه ، کار گروپی ، تدریس توسط خود محصلان ارزیابی کند .

 

فعالیت های تدریسی و آموزشی:

    در گذشته کورس به شیوه ی محتوا محور به محصلان تقدیم میشد ، که در آن نقش استاد بیشتر و به محصلان در فعالیت های آموزشی کمتر سهم داده میشد و بعد از ختم طراحی کورس یکپارچه استاد میتواند درس خودرا به شکل   آموزش-محور تقدیم نماید و فعالیت های تدریسی خویش را به وجه احسن انجام دهد. کورس جغرافیه اقتصادی امریکا را طوری طراحی نموده ام که، در آن از شیوه ی آموزش فعال بیشتر استفاده شده است ، به محصلان با استفاده از امکانات محدودی که داریم در تدریس استفاده   میشود ، فعالیت های آموزشی در صنف شامل ارزیابی فوری ، مباحثات ،سوال وجواب کوتاه و کارهای گروپی میباشد تا از این طریق محصلان بیشتر بیاموزند و درآینده معلمان فعال در جامعه خود تقدیم شوند.   

 

نتیجه  :

        محصلان در این کورس درک نموده اند و مینمایند که انسان میتواند در اثر سعی و تلاش مدارج عالی ترقی و تعالی را بپیماید . بهترین مصداق آن ومردمان قاره امریکا به ویژه ایالات متحده امریکا میباشد . که در نظر داشت موقعیت جغرافیایی ، متشکل از نژاد ها و فرهنگ های متفاوت به حد کمال پیشرفت نایل گردیده ، این خود نتیجه زحمات ، دانش و مهارت های انسانی است . اقتصاد امریکا از نقطه نظر زراعت ، صنعت ، پیداوار ، غنایم طبیعی همه و همه به طور چشمگیر رشد و تکامل یافته ، محصل دانش آموز با کسب معلومات و از چگونه گی پیشرفت های اقتصادی این کشور میتواند از دانش کسب شده و اندوخته های علمی اش در زنده گی شخصی ، میهنی و ملی خویش بخاطر اعتدال سطح زنده گی خویش و هم چنان هم میهنان خود مستفید گردد ، آن طوری که هدف ما بود با انتقال تدریجی از محتوا محور به آموزش محور میتوان از دانش و مهارت های خویش بحیث فرد فعال ، متجسس و پرتلاش مصدر خدمات قابل قرار گردید این درس به شاگردان احساس وطندوستی و مردم دوستی و خدمت به همنوعان را میاموزند . همان طوری که مردمان پیشرفته گیتی به ویژه ایالات متحده از دست آورد های علم و دانش و صنعت به حد اعلی مستفید گردیده اند . مردمان صلح دوست و بیدار ما نیز با سعی و تلاش وحدت و همبستگی به شاهراه ترقی و تمدن گامهای متن و استوار خواهند گذاشت .

 

      

  

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۰ساعت 9:27  توسط مجتبی  |